Teràpia de Parella

EN QUÈ CONSISTEIX LA TERÀPIA DE PARELLA

Insatisfacció, falta d'interès, discussions, rebuig, falta de confiança...

Es considera que una parella presenta un funcionament sa quan les dues parts estan satisfetes, i quan perceben que aporten i reben d'una manera equilibrada dins la relació. Si això no és així, la relació a la llarga se'n recent.Les principals àrees que s'han de mantenir en equilibri i per les quals la parella patiria un deteriorament si es veiessin afectades, són:

 


1.

L'ÀREA AFECTIVA:

Els intercanvis afectius, sexuals, comunicació, mostres de suport.

2.

L'ÀREA INSTRUMENTAL:

Decisions respecta la cura i educació dels fills, decisions econòmiques, laborals i repartiment de tasques domèstiques.

3.

SUBPRODUCTES DE LA RELACIÓ DE PARELLA:

Aspecte físic del cònjugue, el temps lliure de cadascú i el fet de poder prendre deciosions de manera independent (aquelles que no afecten a la parella).

1.


La primera correspon a l'avaluació, on s'intentarà identificar quines són les àrees problemàtiques de la parella.

2.


La segona etapa correspon al tractament. Aquest pot dur-se a terme de diverses maneres, en funció de la problemàtica que presenti cada parella en concret.

3.


Finalment passaríem a la tercera etapa, amb sessions més espaiades, i centrada en la supervisió de les metes aconseguides i en tècniques de prevenció de recaigudes.

La teràpia es divideix en tres ETAPES:

AVALUACIÓ


Consta de quatre sessions:


  • Una primera entrevista conjunta on es recull el motiu de consulta a nivell més general.


  • Una entrevista individual amb cada membre, on s'obté una percepció del problema des del punt de vista de cada cònjugue i on es coneixen també els punts forts de la parella.


  • Per últim, una altra sessió conjunta, on es farà la devolució de la impressió diagnòstica i es plantejarà el tractament a seguir.

Tractament:


Una teràpia de parella “estàndard” podria englobar les següents àrees: treballar l'apropament afectiu, treballar les habilitats de comunicació o les habilitats de solució de problemes.Al llarg de l'etapa de tractament, acostumen a utilitzar-se tècniques de registre dels propis pensaments i sentiments, registre de conductes agradables, la realització de desitjos... entre d'altres. A més a més, es proposen tasques per realitzar a casa entre sessió i sessió.

Centre autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Codi de Registre: E08598430