Psicoteràpia infantil i adults

PSICOLOGIA D'ADULTS

Ansietat, angoixa, estrès

Depressió, tristesa, irritabilitat, ira

Fòbia social, agorafòbia, fòbies específiques

Trastorn Obsessiu-Compulsiu

Dol i pèrdues

Procés de canvi personal

Addiccions

Trastorns alimentaris

Trastorns de la son


TERÀPIA INDIVIDUAL

Tractament de l'ansietat, depressió, pors, fòbies, dol, problemes d'adaptació, trastorns de l'alimentació, trastorn de conducta, timidesa i habilitats socials..


En ocasions, degut al paper que juga la dinàmica familiar en el manteniment o agreujament de la conducta problemàtica del nen o nena, és convenient realitzar sessions de teràpia familiar, on hi participin altres membres de la família.

QUÈ PODEM TRACTAR

DEPRESSIÓ


Episodi de baix estat d'ànim persistent en el temps, en el qual en nen o nena experimenta sentiments de tristesa, plors, irritabilitat, durant la major part del dia. Pot haver-hi una pèrdua de l'interès en les activitats que abans li agradava fer.


Es poden produir canvis en el pes i gana, problemes de la son, agitació o enlentiment psicomotor, fatiga, sentiments d'inutilitat i/o culpa excessiva, disminució de la capacitat de concentració, pensaments recorrents de mort o ideació suïcida.


Sovint la depressió la trobem enmascarada,  degut a que  la seva manifestació principal en els nens és la d'irritabilitat i baix rendiment escolar, així com desinterès per coses que abans els agradaven.

PROBLEMES ADAPTATIUS


Sovint, els nens i nenes, davant situacions que provoquen estrès o d'un canvi important en la seva vida, manifesten respostes que no són saludables per ells, com ara angoixa o alteració de l'estat d'ànim. Aquests canvis en la seva conducta acostumen a ser passatgers, però alguns casos es compliquen i poden desencadenar o agreujar un trastorn emocional.


Aquestes situacions poden ser: canvi de casa, separació dels progenitors, pèrdua d’un ésser estimat, naixement d’un germà/na, inici d’escola o institut, etc. És important detectar aquests problemes per ajudar al nen o nena a entendre la nova situació, poder-s’hi adaptar  i que el seu desenvolupament no se'n vegi afectat.

TRASTORNS DE LA SON 


La majoria de nens/es travessen algun període durant el desenvolupament en el que és habitual que manifestin alteracions de la son. Tot i que molts d’aquests problemes no resulten realment importants, de vegades representen un motiu de preocupació, o fins i tot frustració, per als pares i mares que no saben com afrontar-los. Es considera un problema quan les dificultats per dormir s'allarguen en el temps i afecten a la dinàmica familiar i al descans del nen o la nena. Sovint estan relacionats amb la por.

TRASTORNS DE CONDUCTA


Les conductes agressives, d'oposició, desobedients o desafiants es troben sovint en la població infantil i juvenil com a part d'un desenvolupament evolutiu "normal". Establir els límits de quan s'ha d'acudir al professional de la salut és difícil de concretar. Les pistes ens les ha de donar la freqüència, magnitud i perseverança en el temps de la conducta en qüestió en funció de l'edat del nen. 


La intervenció psicològica es dirigeix a informar i assessorar els pares (tècniques de domini de contingències, reforç, etc ...), i a més a més s'haurà de treballar directament amb el nen en tasques d'avaluació i intervenció com a part del tractament.

HABILITATS SOCIALS


Tres grups principals de nens poden beneficiar-se de l'entrenament en habilitats socials:

1. Nens/es que són molt tímids o agressius.

2. Nens/es que tenen un desenvolupament normal, però tenen dèficits en les conductes prosocials.

3. Nens o nenes que ténen problemes d'aprenentatge, desordres de comunicació, problemes de comportament o altres limitacions.

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE


Les dificultats en la lectura, escriptura o càlcul suposen un seriós obstacle en el progrés escolar, per la seva repercussió en els aprenentatges posteriors i en el seu rendiment acadèmic en general. Això pot desencadenar, a llarg termini, en efectes negatius en l’autoestima, l’autoconcepte i les relacions socials.


Normalment, aquests problemes es detecten en els primers cursos escolars i són els mestres els que donen la senyal d'alerta.


És molt important fer un diagnòstic diferencial d'altres trastorns i conèixer la causa d'aquest dèficit, per poder donar eines al propi nen/a i pautes tan a les famílies com a l’escola.

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC

Avaluar suposa registrar, mitjançant instruments adequats, la presència, freqüència o magnitud de determinades conductes, capacitats, trets de personalitat, emocions, etc.


A partir de la integració de tots aquests resultats emetem un psicodiagnòstic; es tracta d'un pas previ a la intervenció o tractament i acostuma a concloure en un informe on es detallen els resultats i recomanacions.

APRENENTATGE

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Les reeducacions psicopedagògiques consisteixen en el reaprenentatge de les capacitats bàsiques per aconseguir una millora en el procés de desenvolupament i aprenentatge. Aquestes sessions van dirigides a nens i nenes amb dificultats en l'aprenentatge i que necessiten millorar el rendiment acadèmic. S'elaboren pautes i programes d'intervenció individual i al mateix temps es fa un assessorament a les famílies i coordinació amb l'escola.Es tracta de sessions d'una hora de durada i es realitzen un cop a la setmana. Es comença per integrar les funcions bàsiques per l'aprenentatge (concentració, atenció, memòria, etc.) i aspectes previs a l'estudi (planificació, organització, síntesis, etc.) passant per la motivació i autoestima i acabant en l'interiorització dels hàbits d'autonomia. En  la majoria dels casos és necessari incidir en l'aprenentatge de la lectoescriptura, ja que es tracta d'un element bàsic dins el funcionament escolar.

REEDUCACIONS ESPECÍFIQUES PER ALUMNES AMB DISLÈXIA O TDAHCentre autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Codi de Registre: E08598430