Contacte
 
 
 
 

Demana pressupost o hora de visita omplint el formulari, trucant per telèfon o per WhatsApp

Quan acudir al psicòleg?


Anar al psicòleg? No és fàcil prendre aquesta decisió. Per una banda ens podem sentir incòmodes davant la idea d’haver de parlar de nosaltres mateixos a una persona que ens “analitza” i ens “jutja”; per altra, sorgeixen els dubtes de si el que ens passa és normal o si ja ens passarà sol; a part de la creença errònia que anar al psicòleg significa “estar boig” o ser una persona dèbil.


Però, a banda d’aquests primers prejudicis, sabem en què consisteix una teràpia psicològica? En Psicologia existeixen moltes corrents de treball diferents i tècniques diverses; per això és important informar-se de la metodologia de treball del professional que escollim per veure si s’adequa al que esperem.


A Psicocentre Esparreguera s’avalua cada cas en particular i s’acostuma a aplicar la teràpia breu estratègica, principalment de tipus cognitiu-conductual. Es proporciona al client les eines que li manquen per poder afrontar d’una manera més adequada les seves dificultats, tant presents com futures.


I quan es tracta dels fills? Tampoc és fàcil delimitar amb claredat quan un problema detectat a un nen o adolescent és susceptible de consulta psicològica. Però com a norma general, podem afirmar que és necessària la consulta al psicòleg quan un nen presenta conductes inadequades (no s'esperen a la seva edat o en la cultura en la que es troba), per acció o omissió, que són freqüents (persisteixen en el temps), que la seva magnitud és excessiva i/o que cursen amb un deteriorament significatiu en el rendiment acadèmic o en les relacions amb la seva família o campanys. I sobretot sempre que existeixi un malestar personal manifest.

Centre autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Codi de Registre: E08598430