Psicologia infanto-juvenil

ÀMBITS D'INTERVENCIÓ: PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL

 

 

Psicoteràpia individual amb nens i adolescents

 

Tractament de l'ansietat, depressió, pors, fòbies, dol, problemes d'adaptació (canvi de residència, separació dels pares...), trastorns del son, del control d'esfínters, de l'alimentació, de l'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia...), TDAH, trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD), trastorns de conducta (rabietes, oposicionisme, conducta antisocial), timidesa i habilitats socials, hàbits d'estudi...

 

 

De vegades, degut a la importància que té la dinàmica familiar en el manteniment o agreujament de la conducta problema o trastorn del nen o nena, és convenient realitzar sessions de teràpia familiar.

 

Problemes d’adaptació: Sovint, els nens i nenes, davant situacions que provoquen estrés o d'un canvi important en la seva vida, no s’adapten adequadament i manifesten respostes no saludables (ansietat, depressió o alteracions de conducta). Aquestes situacions poden ser: canvi de casa, separació del pare i mare, pèrdua d’un ésser estimat o mascota, naixement d’un germà/na, inici d’escola o institut, etc. És important detectar aquests problemes per ajudar al nen o nena a entendre la nova situació, poder-s’hi adaptar i que el seu desenvolupament no se'n vegi afectat.

Trastorns de l' aprenentage: Les dificultats en la lectura, escriptura o càlcul suposen un seriós obstacle en el progrés escolar, per la seva repercussió en els aprenentatges posteriors i en el seu rendiment acadèmic en general. Això pot desencadenar, a llarg termini, en efectes negatius en l’autoestima, l’autoconcepte i les relacions socials. Normalment, aquests problemes es detecten en els primers cursos escolars i són els mestres els que donen la senyal d'alerta. És molt important fer un diagnòstic diferencial d'altres trastorns i conèixer la causa d'aquest dèficit, per poder donar eines al propi nen/a i pautes tan a les famílies com a l’escola.

Trastorns de conducta: Les conductes agressives, d'oposició, desobedients o desafiants es troben sovint en la població infantil i juvenil com a part d'un desenvolupament evolutiu "normal". Establir els límits de quan s'ha d'acudir al professional de la salut és difícil de concretar. Les pistes ens les ha de donar la freqüència, magnitud i perseverança en el temps de la conducta en qüestió en funció de l'edat del nen. El fet que considerem la manifestació d'aquesta conducta com trastorn lleu (no clínic) o trastorn més sever (clínic), té una importància vital, ja que d'això dependrà el tipus d'intervenció.

La intervenció psicològica es dirigeix a informar i assessorar els pares (tècniques de domini de contingències, reforç, etc ...), i a més a més s'haurà de treballar directament amb el nen en tasques d'avaluació i intervenció com a part del tractament.

Habilitat socials: Tres grups principals de nens poden beneficiar-se de l'entrenament en habilitats socials:

1. Nens/es que són molt tímids o agressius.

2. Nens/es que tenen un desenvolupament normal, però tenen dèficits en les conductes prosocials.

3. Nens o nenes que ténen problemes d'aprenentatge, desordres de comunicació, problemes de comportament o altres limitacions.

Depressió: episodi de baix estat d'ànim persistent en el temps, en el qual en nen o nena experimenta sentiments de tristesa, plors, irritabilitat durant la major part del dia o un descens acusat de l'interès o de la capacitat per experimentar plaer en pràcticament totes les seves activitats. Es poden produir canvis en el pes i gana, problemes de la son, agitació o enlentiment psicomotor, fatiga, sentiments d'inutilitat i/o culpa excessiva, disminució de la capacitat de concentració, pensaments recorrents de mort o ideació suïcida.

Sovint la depressió la trobem enmascarada, degut a que la seva manifestació principal en els nens és la d'irritabilitat i baix rendiment escolar, així com desinterès per coses que abans els agradaven. És important fer una bona avaluació diagnòstica, per poder-ho detectar correctament i fer el disseny d'intervenció adequat.

 

Trastorns del son: Els problemes de la son en la infància constitueixen un problema freqüent. La majoria de nens/es travessen algun període durant el desenvolupament en el que és habitual que manifestin alteracions de la son. Tot i que molts d’aquests problemes no resulten realment importants, de vegades representen un motiu de preocupació, o fins i tot frustració, per als pares i mares que no saben com afrontar-los. Es considera un problema quan les dificultats per dormir s'allarguen en el temps i afecten a la dinàmica familiar.

ON ESTEM

 

C/ Ponent, 3 local B2

08292 Esparreguera

CONTACTA AMB NOSALTRES

 

HORARIS

 

Consultar

De dilluns a divendres

Autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Codi de Registre: E08598430

Montserrat Llopart Mestres

Número col·legiada 12472

Avaluació, diagnòstic i orientació

 

Avaluar suposa registrar, mitjançant instruments adequats (entrevista clínica, qüestionaris, tests, etc...), la presència, freqüència o magnitud de determinades conductes, capacitats (per exemple la intel•ligència), trets de personalitat, emocions, etc. A partir de la integració de tots aquests resultats s'emet un judici clínic o psicodiagnòstic.; es tracta d'un pas previ a la intervenció o tractament i acostuma a concloure en un informe on es detallen els resultats i recomanacions.

 

L'avaluació psicològica de nens i adolescents té unes característiques pròpies que la fan diferent, en alguns aspectes, a la dels adults. El joc és un instrument fonamental amb els més petits. Pels adolescents s'ha de crear un espai de confiança mútua previ a qualsevol avaluació.

 

Existeixen diferents proves que poden ajudar a la recollida de dades i a la formulació de les hipòtesis diagnòstiques. Amb nens, però, són imprescindibles les dades aportades pels pares i mestres.

Reeducacions psicopedagògiques

 

Les reeducacions psicopedagògiques consisteixen en el reaprenentatge de les capacitats bàsiques per aconseguir una millora en el procés de desenvolupament i aprenentatge. Aquestes sessions van dirigides a nens i nenes amb dificultats en l'aprenentatge i que necessiten millorar el rendiment acadèmic. S'elaboren pautes i programes d'intervenció individual i al mateix temps es fa un assessorament a les famílies i coordinació amb l'escola.

 

Es tracta de sessions d'una hora de durada si es realitzen de un a dos cops a la setmana, amb sessions que poden variar de 40 a 60 minuts, depenent de cada cas. Es comença per integrar les funcions bàsiques per l'aprenentatge (concentració, atenció, memòria, etc.) i aspectes previs a l'estudi (planificació, organització, síntesis, etc.) passant per la motivació i autoestima i acabant en l'interiorització dels hàbits d'autonomia. En la majoria dels casos és necessari incidir en l'aprenentatge de la lectoescriptura, ja que es tracta d'un element bàsic dins el funcionament escolar.